Anmälningar till lydnads- och rallylydnadstävlingar görs via SBK Tävling. Här kan du läsa hur du gör för att skapa ett eget konto: lathund.

Anmäl Datum Sista anmälningsdatum Övrigt Typ

Kom ihåg att din anmälan inte är giltig förrän din betalning registrerats. Inga påminnelser skickas ut, är betalningen inte SBC tillhanda det datum som anges vid din anmälan stryks den.

OBS! Ansvaret för kataloguppgifternas riktighet åvilar numera anmälaren.
Katalogen trycks nämligen direkt efter anmälningsblanketten utan att kontrolleras av arrangören.

Om du har frågor rörande utställningar kontakta utställningssektionen.
Om du har tekniska problem med din anmälan kontakta tekniskt ansvarig.